Responsive image
 • Д-Р ДАРКО ВЕЛЈАНОВСКИ

 • ул. 1 бб, Сопиште, Скопје
 • 02 2743 515   070 621 332
 •   Optimum Dental
 • MK/EN
 
 
 
Услуги кои ги нудиме
jQuery Slider
 
  • ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

   • нанокомпозитни и композитни пломби
   • гласјономерни пломби
   • ендодонтски третман (третман на коренските канали)
   • белеeње на заби
  • ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

   • екстракција на импактирани (заглавени) заби
   • хируршка екстракција на преостанати корени на заби
   • апикотомија
   • отстранување на вилични цисти
   • френулектомија
   • предпротетска хирургија
  • ИМПЛАНТОЛОГИЈА

   • имедијатно и одложено поставување на импланти
   • хирургија на коската и меките ткива пред и по поставување на импланти
   • поставување на коскени графтови
  • ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

   • флуоризација
   • залевање на фисури
   • пломбирање на млечни заби
   • екстракција на млечни заби
  • ПРОТЕТИКА

   • парцијални и тотални акрилатни протези
   • скелетирани (визил) протези
   • металкерамички коронки и мостови
   • безметални CAD/CAM коронки и мостови
   • привремени коронки и мостови
   • атхезивни мостови
  • ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА

   • чистење на забен камен и меки наслаги
   • воздушно полирање (пескарење)
   • клиничко продолжување на коронки
   • третман на гингивални рецесии(соголување на коренот на забот)
   • корекција на т.н "gummy smile" (насмевка со премногу видливо непце)

OPTIMUM DENTAL

ул. 1 бб, Сопиште, Скопје

тел: 02 2743 515   070 621 332

optimumdental@t-home.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник-петок 10:00-19:00

сабота 10:00-14:00

 
Copyright © 2015 Optimum Dental